การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ข่าวสาร กปภ.สาขาหลังสวน

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

วันจันทร์ที่ 8 – 12 กรกฏาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายจีรศักดิ์ หัถชีพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย

วันจันทร์ที่ 8 – 12 กรกฏาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายจีรศักดิ์ หัถชีพ ได้เป็นประธานเปิดโครงการภาคีเครือข่าย ร่วมด้วยช่วยกันลดน้ำสูญเสีย พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การป

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ............ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน และนางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ หัวหน้างานอำนว

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08..00 – 10.00 น.

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการนางอารีรัตน์ บุญเทศ และพนักงานในสังกัด เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการดีๆของการประปาส่วนภูมิภาค "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2562 ออกพบปะประชาชน

วันที่ 2 กรกฎาคม  2562  นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ นางอารีรัตน์ บุญเทศ และพนักงานในสังกัด เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการดีๆของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ นางมลิวัลย์ สงรักษ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ นางมลิวัลย์ สงรักษ์ หัวหน้างานจั

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ นางอารีรัตน์ บุญเทศ เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการดีๆของการประปาส่วนภูมิภาค "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562  2562 นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ และพนักงานในสังกัด เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการดี

Syndicate content