การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ข่าวสาร กปภ.สาขาชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม "ใส่ใจผู้บริโภค" ณ เทศบาลตำบลบางหมาก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจผู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การอำนวยการของ นายสุกฤษฏิ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

วันนี้ ( 26 มิถุนายน 2562 ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยนายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานและพนักง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรเดินหน้าลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เดินหน้าลงพื้นที่ เพิ่มผู้ใช้น้ำรายให

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ ณ เทศบาลเมืองชุมพร

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยนายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดย นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของนายสุกฤษฏิ์

Syndicate content