การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ข่าวสาร กปภ.สาขาไชยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดประชุมซักซ้อมการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเชิญ ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานในสังกัด

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารโดย นางจันทิรา ทองพูล ผจก.กปภ.สาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการรับมือกั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกปฏิบัติการค้นหา ท่อแตก – ท่อรั่ว

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/63

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 17/62

วันที่ 23 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 8/62

วันอังคารที่ 17  กันยายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 9  สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ชี้แจงข่าวน้ำประปาขุ่นแดง

ตามที่ วาไรตี้เล่าข่าว รายการ “เรื่องพลบค่ำ” ของสำนักข่าวไทย อสม

Syndicate content