การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ข่าวสาร กปภ.สาขาไชยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 8/62

วันอังคารที่ 17  กันยายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดกา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 9  สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ชี้แจงข่าวน้ำประปาขุ่นแดง

ตามที่ วาไรตี้เล่าข่าว รายการ “เรื่องพลบค่ำ” ของสำนักข่าวไทย อสม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 16/62

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/62

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 15/62

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารของ นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อม

Syndicate content