กปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปา

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรกปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรกปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรกปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรกปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรกปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปร

  กปภ.สาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปา

        วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 
พร้อมพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ แนะนำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปา และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อนำมาแก้ไข
ปรับปรุงการให้บริการ ในครั้งนี้ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ จำนวน 3 ราย ซึ่งได้แก่ บริษัท บิลอง จิน เดอะ แคม รีสอร์ท , บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเท็ม และ 
บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ การออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี