“กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562”

 “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562”

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP)
ครั้งที่ 11/2562”

                    วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย นายยะโสธร ช้างกลาง หัวหน้างานผลิต 7 งานผลิต, นายอัมพร
สามหาดไทย หัวหน้างาน 7 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย, นางสุรีรัตน์ ทองวัฒนกุล หัวหน้างาน 7 งานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุม “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ครั้งที่ 11/2562” ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาบ้านตาขุน
                   การประชุม Water Safety Plan (WSP)  ในครั้งนี้ ได้รายงานและติดตามความคืบหน้าในการดำเนิน “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP)” พร้อมแชร์ประสบการณ์และปัญหาที่พบเจอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเตรียมอาคาร สถานที่ ให้การต้อนรับผู้เข้ามาตรวจเยี่ยมชมการดำเนิน “โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562