กปภ.สาขาบ้านตาขุน “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562

“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน บริหารงานโดย นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานในสังกัดและลูกจ้างดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 4/2562 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ตัดหญ้าและตัดกิ่งต้นไม้โดยรอบสำนักงาน ทำความสะอาดคลังพัสดุ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ให้ดูสะอาด สวยงาม น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำที่มาติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน