กปภ. สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ. สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉน  เนื่องจากการไฟฟ้าทำการปักเสา ท่อให้ท่อประปาขนาด PE110 มม. แตก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี