กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนและผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร์

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.

        วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนและผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร์ เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านท่านหญิงวิภา ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี