กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน

บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุนบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้จัดงานพิธีเปิดโรงพยาบาลบ้านตาขุน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการรวมทั้งอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วที่ได้ก่อตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาขุน ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน เลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี