การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กปภ.สาขา ฯ ได้ตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่บรรดาเหล่าข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พ่อค้าและประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรม ด้วย