การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 9  สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าน้ำประปา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562