การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ชี้แจงข่าวน้ำประปาขุ่นแดง

ตามที่ วาไรตี้เล่าข่าว รายการ “เรื่องพลบค่ำ” ของสำนักข่าวไทย อสมท. ได้รายงานข่าวเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 17.50 น. เรื่องน้ำประปามีสีผิดปกติ (ดำ ส้ม-เหลือง สารอินทรีย์ สนิม แดง โคลน) ใน ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ขออภัยในความไม่สะดวกและขอเรียนชี้แจงว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา รับน้ำประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีระยะทางห่างจากหน่วยบริการท่าฉาง 24 กม. จึงทำให้เกิดตะกอนสะสมในเส้นท่อเข้าสู่ระบบจ่าย 

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นปลายท่อมีการหมุนเวียนของน้ำประปาในเส้นท่อน้อยอาจส่งผลให้มีตะกอนสะสมเป็นจำนวนมากในบางจุดเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ รวมนั้งจัดส่งนักวิทยาศาสต์มาเก็บตัวอย่างน้ำประปาและทดสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้อาศัยในอำเภอไชยา 

ทั้งนี้หากผู้ใช้น้ำยังคงประสบปัญหาดังกล่าวติดต่อได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา โทร 0 7743 1591 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง