กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.10 น. - 16.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ดำเนินการซ่อมท่อ HDPE 110 มม. แตกตรงข้ามการไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี