การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป

          โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนายอำเภอเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย