กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  
ในวันพุธ ที่ 31 กรกรฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ