กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562” ณ หน่วยบริการแม่ข่ายตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562” กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562”

     วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2562” ณ หน่วยบริการแม่ข่ายตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จนถึง แพ 500 ไร่)

โดยได้ให้บริการซ่อมท่อน้ำประปา แจกคู่มือการใช้บริการ แผ่นพับ คู่มือขอติดตั้งน้ำประปาให้คำปรึกษามอบของที่ระลึก บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านเรือนและสำนักงาน ฟรี ค่าแรงงาน และ ประชาสัมพันธ์ โครงการ กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562