การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

             วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางกานดา บัวจันทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา ๐๖.๓๐ น. และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และในเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนี้ กปภ.สาขา ฯ ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๖๐๐ ขวด ไปให้บริการในพิธีดังกล่าว อีกด้วย.-