การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดย นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ทั้งหัวหน้างานทุกสายงาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561