การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอท้ายเหมือง

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอท้ายเหมือง เพื่อใช้ในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นจำนวนโดยรวม 456 ขวด