การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา  ทองพูล ผู้จัดการ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 06.00 . ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไชยา .ตลาดไชยา .ไชยา .สุราษฎร์ธานี และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว