กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

      วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  มอบหมายให้นายธำรง คุ้มเพชร ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พิธีเปิดป้ายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และพิธีรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณถนนภูเก็ต (สะพานหิน)  บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ร่วมพัฒนาและร่วมปลูกหญ้าแฝกพร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม