กปภ.สาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กปภ.สาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.  เนื่องในโอกาสวันเฉลิ

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.ส.สุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอพระแสง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไว้สำหรับบริการประชาชนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้