กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. ปิดน้ำซ่อมท่อ PB160 มม. ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบริเวณพื้นที่ จากสะพานลอดข้ามทางรถไฟฝั่งขวามือไปถึงสะพานบางยี่โร และจากสะพานลอดข้ามทางรถไฟไปทางสี่แยกคอกเป็ดฝั่งซ้ายมือ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนก็จะทำการจ่ายน้ำให้กับชุมชนดังกล่าวโดยเร็ว

                  

                                                                                   จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย