กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"กปภ.สาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การบริหารของนางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ในครั้งนี้พนักงานทุกคนร่วมด้วยช่วยกันตัดหญ้าบริเวณสำนักงาน ตกแต่งต้นไม้ จัดเอกสารและห้องทำงาน เพื่อให้บริเวณรอบรั้วสำนักงานดูเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย