กปภ.สาขาท้ายเหมือง จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2562

         เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง พร้อมด้วยให้หัวหน้างานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 3/2562

         โดยในครั้งนี้ได้พบปะผู้ใช้น้ำบริเวณ หมู่ที่4(ตลาดท้ายเหมือง) ตำบลท้ายเหมือง  โดยการเติมใจครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองได้สอบถามข้อมูลการใช้น้ำและปัญหาต่างๆที่ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองช่วยตรวจสอบดูแล ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองได้มอบขอที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำ และได้สอบถามถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำประทับใจยิ่งๆขึ้นไป