กปภ.สาขาจันดี​ ให้การต้อนรับคณะกองกิจการสัมพันธ์​ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย"การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน"

วันที่​ 24​ กรกฏาคม​ 2562​ ภายใต้การบริหารงานของนางเสาวนิตย์​ จงจิตร​ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี​ ให้การต้อนรับคณะกองกิจการสัมพันธ์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานโดยการให้ความรู้ด้านวิชาการ"การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ​ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน​ เพื่อให้พนักงานมีความในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น