การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/62

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ในพื้นที่ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  โดยออกเยี่ยมผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปานอกสถานที่ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ สนง. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้้ำ  และได้แจกน้ำดื่มจำนวน 350 ขวด ให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง