กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประชุม ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนในอำเภอพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนในอำเภอพนม ประจำปี พ.ศ. 2562
ในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลพนม หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี