กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง (ต้นทองอุไร) ณ สนามโรงเรียนบ้านหน้าด่าน (ค่ายลูกเสือ) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

เข้าร่วมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับสีเหลือง (ต้นทองอุไร) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านหน้าด่าน (ค่ายลูกเสือ) ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

•โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

•Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013579189125

•Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

•Line id : pwa5551031