กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 110 มม. ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ ตั้งแต่โรงพยาบาลหลังสวน หมู่บ้านกิติยา สามแยกพะโต๊ะไปจนถึงปั้ม ปตท. ทางไประนอง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนก็จะทำการจ่ายน้ำให้กับชุมชนดังกล่าวโดยเร็ว

                         จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย