กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้นายชนะกิจ อุดมสัตยานุกิจ หัวหน้างาน ๘ งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติศีล ๕ พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม ณ วัดอภัยเขตตาราม ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี