กปภ.สาขาขนอม ออกรับรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ ที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล  ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม 

มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ออกรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการสิชล  ตำบลสิชล อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการลดหนี้ค้างชำระ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013579189125

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031