การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมกิจกรรมออกหาน้ำสูญเสีย

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และงานผลิต ร่วมกันเดินสำรวจค้นหาน้ำสูญเสียภายในตำบลท้ายเหมือง บริเวณตั้งแต่สำนักงานกปภ.สาขาท้ายเหมือง ตลาดท้ายเหมือง ซอยศาลเจ้า ซอยเทศบาล 9 ซอยธนาคารออมสิน จนถึงรพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ กิจกรรมการออกหาน้ำสูญเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปริมาณน้ำสูญเสีย เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน