การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดลุมพินี ตำบลนาเตย

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง พร้อมทั้งหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับวัดลุมพินี เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดลุมพินี ต.นาตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นจำนวนโดยรวม 200 ขวด