การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง “ ขนอมเกมส์ “ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่  19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วย

หัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง “ ขนอมเกมส์ “ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2562

          พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ณ สนามหน้าอำเภอขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน และมีนักเรียน นักศึกษา

เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานราชการอำเภอขนอม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

•โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

•FaceBook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013579189125

•Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

•Line id : pwa5551031