กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และร่วมปลูกต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต  มอบหมายให้นายสุวิทย์ บุญมูสิก หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง  และร่วมปลูกต้นยางนา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ร่วมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกต้นยางนา และให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 ขวด