กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ ที่  19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม

พร้อมด้วย หัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

          พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 150 ขวด ณ บ้านแหลมประทับ หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมประสิทธิภาพ

ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

•โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

•FaceBook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013579189125

•Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

•Line id : pwa5551031