การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ในฐานะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร บูรณาการองค์ความรู้ที่มีร่วมกันนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้แก่กัน