กปภ.สาขาท้ายเหมือง ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่13

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมืองพร้อมทั้งหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ อาคารสำนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง

           โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้เข้ามาตรวจประเมิน ณ อาคารสำนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง และบริเวณโดยรอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกได้ร่วมประชุมพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติและข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุด