กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดน้ำซ่อมท่อ PE 225 มม.เยื้อง ปั้ม PT แหลมทราย ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่ ตำบลปากน้ำหลังสวนทั้งหมด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนก็จะทำการจ่ายน้ำให้กับชุมชนดังกล่าวโดยเร็ว

                         จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย