กปภ.สาขาพังงา ประเมินการบริหารยกระดับมาตรฐาน

ตรวจประเมินการบริหารยกระดับมาตรฐาน  นำโดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๑๓ พร้อมกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ร่วมรับการตรวจประเมินการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  (GECC) เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับความประทับใจ และให้เจ้าหน้าที่กระตือรื่อร้นให้บริการประชาชน