กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ชุมชนบ้านท่าฉาง

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ณ บริเวณชุมชนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อพบปะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้น้ำ พร้อมให้คำแนะนำในการขอติดตั้งน้ำประปาผู้ใช้น้ำรายใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย