กปภ.สาขาบ้านตาขุน ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน ประจำปี 2562

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน  ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด