กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน  

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562  เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ PE 160 มม. 
สาเหตุเกิดจากท่อ PE 160  แตก หน้าบริเวณเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ม.4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี