กปภ. สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

กปภ. สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

                    ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย กปภ.สาขาปากพนัง ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด ให้กับจิตอาสา ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าประตูโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ