กปภ.สาขาทุ่งสง ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร(Internal Audit) ISO 9001:2015

ในวันที่ 10-11 ก.ค. 62 กปภ.สาขาทุ่งสง โดย นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง นายอานุภาพ ชาญสมุทร หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด รับการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร(Internal Audit) ISO 9001:2015 ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพมีมาตรฐานเป็นสากล ซึ่งมี นางจะมรทิพย์ สอนประสม หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.4 และคณะฯ เป็นผู้ร่วมตรวจติดตาม