การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ เชิญชวนศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดย นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง เชิญชวนศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อพระสงฆ์ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจและศาสนพิธีตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จึงได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ รวมถึงการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของบุคลากร และองค์กร ได้เป็นอย่างดี