การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก เข้าร่วมในพิธีการเปิดฝึกอบรมในงาน(OJT) หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ”รุ่นที่1/2562

         ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.50น.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดยนางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมทั้งหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมในพิธีการเปิดฝึกอบรมในงาน(OJT) หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ” รุ่นที่1/2562 ให้กับพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึกได้รับการพิจารณาถึงความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรในการจัดฝึกอบรม โดยทางกองฝึกอบรมภูมิภาค 3 ให้เกียรติเชิญนางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึกเป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมครั้งนี้