กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศท่อแตกฉุกเฉิน 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. หรือ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เนื่องจาก ท่อ PE 160 มม. แตก