การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ ดาวเด่น ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒ ในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ แสงสุวรรณ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ ๕ เป็นดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๒ ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ซึ่งในการนี้ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับดาวเด่นประจำไตรมาสด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการทำงานต่อไป